Hotline: 1900 558833

Chính sách đào tạo

Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Taka rất quan tâm và coi trọng việc đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất, phát triển sự nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ này, hàng năm công ty dành một khoảng thời gian thích đáng, ngân sách phù hợp để thiết kế các chương trình đào tạo, mời các chuyên gia, giảng viên tốt nhất để cùng với đội ngũ nhân viên nâng cao năng lực làm việc của cá nhân cũng như công ty

a. Chính sách đào tạo nhân viên mới:  Cán bộ nhân viên mới tuyển dụng vào Taka sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập nhằm giúp người lao động hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của Taka, hiểu rõ môi trường làm việc, các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

b. Chính sách đào tạo nâng cao: Hàng năm, Taka còn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ chuyên sâu cho các cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ phục vụ tốt cho công việc.

Sau khi tham gia các khóa đào tạo, tất cả các  cán bộ, nhân viên sẽ được hỗ trợ để áp dụng các kiến thức thu được vào công việc và được đánh giá để có thể phát triển và thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai.