Hotline: 1900 558833

Chính sách phát triển nhân sự kế thừa

Theo chính sách này mỗi cán bộ, nhân viên sẽ là một hạt nhân nằm trong sự phát triển chung của công ty.  Tùy vào năng lực của từng người lao động, họ sẽ được định hướng đào tạo để phát triển lên một vị trí mới, chức vụ mới với tầm ảnh hưởng rộng hơn nhằm tạo ra nguồn nhân lực ổn định, có chất lượng phục vụ sự phát triển công ty phù hợp với việc phát triển bản thân và nâng cao thu nhập.

Theo đó từng cán bộ, nhân viên sẽ được đánh giá năng lực, trí tuệ, lòng say mê công việc, sự nhạy bén trong quá trình làm việc, và sẽ được chọn ra trên cơ sở nhu cầu của công ty về nhân sự trong phòng ban/bộ phận đó. Họ sẽ được huấn luyện theo một chương trình đào tạo cụ thể với lộ trình thăng tiến cụ thể.