Hotline: 1900 558833

Chính sách tuyển dụng

Với quan điểm coi nguồn nhân lực là lợi thế cạnh tranh hàng đầu của công ty nên Taka rất chú trọng công tác tuyển dụng. Do đó, việc tuyển dụng tại Taka luôn dựa trên nguyên tắc lựa chọn những ứng viên có trình độ, phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng mà không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, tôn giáo.

Taka luôn tạo cơ hội công bằng và hợp lý cho tất cả cán bộ nhân viên của công ty theo năng lực của mỗi cá nhân trên mọi phương diện: tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, xét lương, xét thưởng....

Ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm đang làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dung. Khuyến khích người lao động đang làm việc trong công ty tìm và giới thiệu ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng để tham gia dự tuyển.

Các ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của công ty sẽ được mời tham dự các vòng thi tuyển và phỏng vấn, kết quả của quá trình tuyển dụng sẽ được thông báo với ứng viên qua điện thoại hoặc email.